ZABEZPIECZENIA, WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Ten obszar działalności Kancelarii obejmuje dwa filary: •    zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych; •    windykacje wymagalnych już wierzytelności pieniężnych. Naszym klientom proponujemy wdrożenie indywidualnych systemów zarządzania wierzytelnościami w ich firmach. Zanim zaoferujemy określone rozwiązania, dokonujemy wnikliwej analizy sposobu działania oraz specyfiki danego przedsiębiorstwa (w tym branży), sprawdzamy, jaka jest strategia zarządzania kapitałem, organizacji procesów sprzedaży, podziału zadań i kompetencji, obiegu dokumentacji, etc.    Na bazie analizy...