NIERUCHOMOŚCI

Oferta Kancelarii adresowana jest do podmiotów rynku nieruchomości, takich jak: •    właściciele nieruchomości (komercyjnych, mieszkalnych); •    zarządcy nieruchomości; •    wspólnoty mieszkaniowe; •    pośrednicy w obrocie nieruchomościami.  Ten obszar działalności Kancelarii obejmuje, w szczególności, działania związane z doradztwem prawnym, audytem rozwiązań i procedur stosowanych przez podmioty rynku nieruchomości, a także reprezentację w postępowaniach sądowych w sprawach o zapłatę, eksmisję, sprawach z zakresu zarządu nieruchomościami i innych....