INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Poza wyszczególnionymi odrębnie obszarami specjalizacji, Kancelaria świadczy pomoc prawną także w niżej wskazanym zakresie: •    prawa cywilnego; •    prawa wekslowego; •    prawa autorskiego; •    spraw o ustanowienie służebności przesyłu; •    spraw rozwodowych; •    podziałów majątku wspólnego....