PRZEKSZTAŁCENIA


W ramach tej usługi poznajemy specyfikę prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej, sytuację przedsiębiorcy, jego relacje z innymi podmiotami (w tym kontrahentami), politykę finansową etc. Na bazie zebranej wiedzy, przedstawionych przez klienta oczekiwań oraz celów, które chce zrealizować, proponujemy dobór właściwej formy organizacyjno – prawnej działalności. W ramach tego procesu zapewniamy współpracę ze specjalistami z innych dziedzin, w szczególności w zakresie podatków, którzy przygotowują analizę skutków podatkowych określonych rozwiązań.

Usługi Kancelarii w tym zakresie dedykowane są zarówno dla osób dopiero planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak i dla przedsiębiorców, którzy taką działalność już prowadzą. W praktyce często zdarza się, że przedsiębiorcy chcą zweryfikować, czy wybrana przez nich forma organizacyjno – prawna jest adekwatna do ich sytuacji, istniejących zagrożeń i ryzyk oraz manifestowanych potrzeb.
 
W ramach tej oferty proponujemy doradztwo oraz reprezentację w procesach przekształcenia:
  • - jednoosobowych przedsiębiorców w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • - spółek handlowych w inne spółki handlowe;
  • - spółek cywilnych w spółki handlowe;
  • - podziały i łącznie spółek.