OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW


Obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje w szczególności bieżące doradztwo z zakresu:
•    prawa gospodarczego i handlowego, w tym prawa kontraktów;
•    prawa cywilnego;
•    prawa pracy;
•    a także reprezentację w negocjacjach, mediacjach i sporach sądowych.