INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI


Poza wyszczególnionymi odrębnie obszarami specjalizacji, Kancelaria świadczy pomoc prawną także w niżej wskazanym zakresie:
•    prawa cywilnego;
•    prawa wekslowego;
•    prawa autorskiego;
•    spraw o ustanowienie służebności przesyłu;
•    spraw rozwodowych;
•    podziałów majątku wspólnego.