AUDYT PRAWNY, SZKOLENIA


Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo i zrozumienie otoczenia prawnego, w którym funkcjonują, proponujemy usługi audytu prawnego oraz tematycznych szkoleń dla kadry zarządzającej oraz pracowników różnych szczebli.

Powyższe usługi realizowane mogą być odrębnie lub też stanowić mogą element systemu stałego wsparcia dla przedsiębiorcy. Najczęściej przeprowadzone badanie określonych obszarów prawnych przedsiębiorstwa rodzi potrzebę przekazania klientom określonej wiedzy, a czasem również podjęcia określonych działań korygujących.

Potrzeba audytów i szkoleń jest często niezauważalna wśród przedsiębiorców i ujawnia się dopiero w przypadku wystąpienia pewnych niepożądanych zjawisk. Z naszego doświadczenia wynika, że najlepsze rezultaty przynosi systematyczny, okresowy nadzór nad prawnymi aspektami działalności przedsiębiorstwa. Taka forma wsparcia pozwala nadto zapobiec wielu niepożądanym skutkom.