Oferta

Współpraca z Kancelarią Radcy Prawnego Jakuba Wypycha.


Warunki współpracy:
 
Pragnąc zapewnić klientom jak najlepszą obsługę prawną, przy konstruowaniu oferty współpracy uwzględniamy przede wszystkim charakter prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej oraz specyfikę przedsiębiorstwa. Staramy się właściwie poznać potrzeby naszych klientów i zbudować taki pakiet usług, który będzie najbardziej adekwatny do ich potrzeb.
W każdym przypadku zakres usług oraz warunki współpracy ustalane są indywidualnie
Choć jesteśmy ukierunkowani przede wszystkim na obsługę przedsiębiorców, udzielamy również pomocy prawnej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.


Formy współpracy:
 
Zasadniczo współpraca z Kancelarią możliwa jest w dwóch formach:

1. stała obsługa prawna
 
Preferowaną przez nas formą współpracy jest stała opieka prawna zapewniana naszym klientom. Jest to rozwiązanie gwarantujące pełen komfort i bezpieczeństwo naszego klienta. Dzięki stałej obsłudze prawnej jesteśmy w stanie najlepiej zrozumieć specyfikę działalności danego klienta i w każdej chwili zaoferować najwyższej jakości pomoc prawną, której potrzebuje. W ramach tej formy współpracy Kancelaria zapewnia stały kontakt z klientem i możliwość niezwłocznego uzyskania pomocy prawnej, również w postaci konsultacji telefonicznych. Klienci mający zapewnioną stałą obsługę prawną korzystają z pierwszeństwa świadczenia pomocy prawnej na ich rzecz. Stała obsługa prawna pozwala nam szybko reagować na potrzeby klienta i najpełniej zabezpieczać jego interesy.

Usługi świadczone są w siedzibie Kancelarii lub w siedzibie klienta, także w ramach systematycznych, ustalonych dyżurów. Ta ostatnia forma łączy korzyści wynikające z posiadania prawnika w swojej firmie z korzyściami wynikającymi z outsourcingu usług prawnych.

2. doraźna obsługa prawna 

Poza stałą obsługą świadczymy także usługi prawne na podstawie jednorazowych, doraźnych zleceń, zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Z tej formy korzystają zazwyczaj podmioty rozpoczynające współpracę z Kancelarią. W praktyce ten model współpracy jest najczęściej etapem przejściowym. Dostrzegając walory stałej opieki prawnej, klienci Kancelarii decydują się na korzystanie ze stałej obsługi.


Sposób działania:

Pomoc prawną świadczymy przede wszystkim poprzez:

•    zastępstwo procesowe (reprezentacja klienta) w sprawach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, w postępowaniu egzekucyjnym oraz przed organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej);
•    doradztwo prawne, świadczone przede wszystkim w ramach stałej obsługi prawnej;
•    konsultacje prawne (także z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość);
•    sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, umów, regulaminów lub innych aktów normatywnych;
•    mediacje;
•    udział w negocjacjach;
•    na życzenie klienta: udział w czynnościach podejmowanych przed notariuszem.