Artykuły

Artykuły

MONITORING W ZAKŁADZIE PRACY A DOBRA OSOBISTE PRACOWNIKA

 Monitorowanie pracy pracowników może służyć różnym celom, takim jak: kontrolowanie przebiegu pracy i czasu pracy pracowników; zabezpieczenie pracodawcy przed szkodą wyrządzoną przez pracowników; ochrona pracodawcy przed zagrożeniami zewnętrznymi, np. kradzieżami

AUTORSKIE DOBRA OSOBISTE

Autorskie dobra osobiste są szczególną kategorią dóbr osobistych powszechnego prawa cywilnego. Nieobowiązująca już Ustawa o prawie autorskim z dnia 10 lipca 1952 roku w szerokim zakresie posługiwała się pojęciem autorskich

CZY WARTO MYŚLEĆ O ZABEZPIECZENIU SWOICH WIERZYTELNOŚCI?

Zajmując się obsługą prawną przedsiębiorców, na co dzień spotykamy się z problemem odzyskiwania wierzytelności pieniężnych naszych Klientów. Problem ten jest na tyle powszechny, że w zasadzie napisano na jego temat